Předbudoucí čas

Tvoření předbudoucího času

Tento gramatický čas se skládá ze dvou částí:
budoucího času slovesa "to have" (will have) + minulého příčestí hlavního slovesa

Podmět + will have + minulé příčestí hlavního slovesa
He will have finished.
I will have finished.
Předbudoucí čas slovesa "TO ARRIVE"
Kladný tvar Záporný tvar Kladná otázka Záporná otázka
I will have arrived I won't have arrived Will I have arrived? Won't I have arrived?
You will have arrived You won't have arrived Will you have arrived? Won't you have arrived?
He will have arrived He won't have arrived Will he have arrived? Won't he have arrived?
We will have arrived We won't have arrived Will we have arrived? Won't we have arrived?
They will have arrived They won't have arrived Will they have arrived? Won't they have arrived?

Používání

Předbudoucí čas vyjadřuje, že bude nějaký děj v budoucnosti skončen. Jako bychom se přenesli do budoucnosti a ohlédli se za dějem, který v této budoucnosti skončil. Zpravidla se používá ve spojení s konkrétním časovým určením.

Příklady
  • I will have been here for six months on June 23rd.
  • By the time you read this I will have left.
  • You will have finished your report by this time next week.
  • Won't they have arrived by 5:00?
  • Will you have eaten when I pick you up?