Budoucí události vyjádřené přítomným prostým časem

Přítomný prostý čas se používá pro budoucí události tehdy, je-li nějaké tvrzení založeno na současných faktech a tato fakta jsou do určité míry pevně dána (v jízdním řádu, rozvrhu, kalendáři apod.).

Příklady
  • The plane arrives at 18.00 tomorrow.
  • She has a yoga class tomorrow morning.
  • The restaurant opens at 19.30 tonight.
  • Next Thursday at 14.00 there is an English exam.
  • The plane leaves in ten minutes.