Předminulý průběhový čas

Používání předminulého průběhového času

Tento čas je podobný jako předpřítomný průběhový čas, rozdíl je v tom, že se vztahuje k události v minulosti, nikoli v přítomnosti. I zde nás však více než výsledek zajímá proces.

Příklady
  • Had you been waiting long before the taxi arrived?
  • We had been trying to open the door for five minutes when Jane found her key.
  • It had been raining hard for several hours and the streets were very wet.
  • Her friends had been thinking of calling the police when she walked in.

Tento tvar se používá také v nepřímé řeči jako ekvivalent minulého/předpřítomného průběhového času z řeči přímé:

  • Jane said, "I have been gardening all afternoon." = Jane said she had been gardening all afternoon.
  • When the police questioned him, John said, "I was working late in the office that night." = When the police questioned him, John told them
    he had been working late in the office that night.

Tvoření předminulého průběhového času

Minulý průběhový čas se skládá ze dvou částí: předminulého času slovesa to be (=had been) + přítomného příčestí (slovesný kořen + ing).

Podmět had been sloveso + ing
I had been walking
Kladný tvar
She had been trying
Záporný tvar
She hadn't been sleeping
Kladná otázka
Had you been eating?
Záporná otázka
Hadn't they been living?
Předminulý průběhový čas slovesa "TO BUY"
Kladný tvar Záporný tvar Otázka
I had been buying I hadn't been buying Had I been buying?
You had been buying You hadn't been buying Had you been buying?
She had been buying She hadn't been buying Had she been buying?
We had been buying We hadn't been buying Had we been buying?
They had been buying They hadn't been buying Had they been buying?