Smíšený kondicionál

Může se stát, že se každá věta podmínkového souvětí vztahuje k jinému časovému období – tehdy mluvíme o tzv. "smíšeném" kondicionálu. U něj rozlišujeme dva typy.

Přítomný výsledek minulé podmínky

Způsob tvoření

U tohoto typu má sloveso ve vedlejší větě s "if" tvar předminulého času, zatímco sloveso v hlavní větě je v přítomném kondicionálu.

Vedl. věta s "if" (podmínka) Hlavní věta (výsledek)
If + předminulý čas přítomný kondicionál
Kdyby se bývalo stalo toto, pak by věci byly teď takto.

Stejně jako u ostatních typů kondicionálů není ani zde pořadí vět pevně dáno. Při jejich přehození může být potřeba přeuspořádat zájmena a upravit interpunkci, význam samotný se však nijak nemění.

Příklady
 • If I had worked harder at school, I would have a better job now.
 • I would have a better job now if I had worked harder at school.
 • If we had looked at the map we wouldn't be lost.
 • We wouldn't be lost if we had looked at the map.
 • If you had caught that plane you would be dead now.
 • You would be dead now if you had caught that plane.
Použití

Tento typ smíšeného kondicionálu se vztahuje k nereálné minulé podmínce a jejímu pravděpodobnému výsledku v přítomnosti. Věty popisují situaci, která je v protikladu s realitou, a to jak minulou, tak současnou. Časovým obdobím je ve vedlejší větě s "if" minulost, v hlavní větě je to přítomnost.

Příklady
 • If I had studied I would have my driving license. (Ale neučil jsem se, takže teď řidičský průkaz nemám.)
 • I would be a millionaire now if I had taken that job. (Tu práci jsem ale nevzal, a milionář ze mě tedy není.)
 • If you had spent all your money, you wouldn't buy this jacket. (Všechny své peníze jsi nicméně neutratil, proto si teď můžeš tu bundu koupit.)

V souvětí se smíšeným kondicionálem je možné v hlavní větě použít místo would způsobových sloves – chceme-li vyjádřit míru jistoty, povolení něco dělat či doporučení ohledně výsledku.

Příklady
 • If you had crashed the car, you might be in trouble.
 • I could be a millionaire now if I had invested in ABC Plumbing.
 • If I had learned to ski, I might be on the slopes right now.

Minulý výsledek současné či pokračující podmínky

Způsob tvoření

U tohoto druhého typu smíšeného kondicionálu má sloveso ve vedl. větě s "if" tvar minulého prostého času, sloveso v hlavní větě je v minulém kondicionálu.

Vedl. věta s "if" (podmínka) Hlavní větě (výsledek)
If + minulý prostý čas minulý kondicionál
Kdyby věci byly takto, bylo by se stalo tamto.

Stejně jako u všech ostatních typů kondicionálů není ani zde pořadí vět závazné. Při jeho změně může být nutné přeuspořádat zájmena a upravit interpunkci, význam samotný se však nijak nemění.

Příklady
 • If I wasn't afraid of spiders, I would have picked it up.
 • I would have picked it up if I wasn't afraid of spiders.
 • If we didn't trust him we would have sacked him months ago.
 • We would have sacked him months ago if we didn't trust him.
 • If I wasn't in the middle of another meeting, I would have been happy to help you.
 • I would have been happy to help you if I wasn't in the middle of another meeting.
Použití

Tento typ smíšeného kondicionálu se vztahuje k nereálné přítomné situaci a jejímu pravděpodobnému (nicméně nereálnému) výsledku v minulosti. Časovým úsekem, ke kterému se vztahuje vedl. věta s "if", je teď nebo stále, hlavní věta se týká minulosti. Například "If I wasn't afraid of spiders" je v protikladu se současnou realitou – bojím se pavouků. "I would have picked it up" je v protikladu k minulé realitě – nezvedl jsem toho pavouka.

Příklady
 • If she wasn't afraid of flying she wouldn't have travelled by boat.
 • I'd have been able to translate the letter if my Italian was better.
 • If I was a good cook, I'd have invited them to lunch.
 • If the elephant wasn't in love with the mouse, she'd have trodden on him by now.