Předminulý prostý čas

Používání předminulého času

Jak už napovídá název, předminulý čas se vztahuje k časovému úseku před jiným minulým dějem. Sděluje, která z minulých událostí se stala dříve. Nezáleží tedy na tom, o které události se mluví jako první – předminulý čas to vyjasní.

V následujících příkladech se Událost A stala jako první, zatímco Událost B se odehrála až později (tj. blíže k přítomnosti):

Událost A Událost B
John had gone out when I arrived in the office.
Událost A Událost B
I had saved my document before the computer crashed.
Událost B Událost A
When they arrived we had already started cooking.
Událost B Událost A
He was very tired because he hadn't slept well.

Tvoření předminulého prostého času

Tento gramatický čas se skládá ze dvou částí: minulého času slovesa to have (had) + minulého příčestí hlavního významového slovesa

Podmět had minulé příčestí
Kladný tvar
She had given
Záporný tvar
She hadn't asked.
Kladná otázka
Had they arrived?
Záporná otázka
Hadn't you finished?
Předminulý čas slovesa "TO DECIDE"
Kladný tvar Záporný tvar Otázka
I had decided I hadn't decided Had I decided?
You had decided You hadn't decided Had you decided?
She had decided She hadn't decided Had she decided?
We had decided We hadn't decided Had we decided?
They had decided They hadn't decided Had they decided?

Předminulý čas + just

"Just" ve spojení s předminulým časem znamená, že se daná událost stala těsně před jinou minulou událostí:

  • The train had just left when I arrived at the station.
  • She had just left the room when the police arrived.
  • I had just put the washing out when it started to rain.