Stupňování příslovcí

U příslovcí končících na -ly se druhý stupeň tvoří pomocí more a třetí pomocí most.

Příslovce 2. stupeň 3. stupeň
quietly more quietly most quietly
slowly more slowly most slowly
seriously more seriously most seriously
Příklady
  • The teacher spoke more slowly to help us to understand.
  • Could you sing more quietly please?

Krátká příslovce, která nekončí na -ly, stupňujeme stejně jako přídavná jména: ve 2. stupni příponou-er, ve 3. stupni příponou -est. Pokud příslovce končí na e, toto e odpadá.

Příslovce 2. stupeň 3. stupeň
hard harder hardest
fast faster fastest
late later latest
Příklady
  • Jim works harder than his brother.
  • Everyone in the race ran fast, but John ran the fastest of all.

Některá příslovce se stupňují nepravidelně.

Příslovce 2. stupeň 3. stupeň
badly worse worst
far farther/further farthest/furthest
little less least
well better best
Příklady
  • The little boy ran farther than his friends.
  • You're driving worse today than yesterday !
  • He played the best of any player.