Tvoření příslovcí z přídavných jmen

Ve většině případů se příslovce tvoří přidáním přípony -ly za přídavné jméno.

Přídavné jméno Příslovce
cheap cheaply
quick quickly
slow slowly

Pokud končí přídavné jméno na -y, mění se toto y na i a teprve poté následuje přípona -ly.

Přídavné jméno Příslovce
easy easily
angry angrily
happy happily
lucky luckily

Jestliže končí přídavné jméno na -able, -ible či -le, pak se -e nahrazuje pouhým -y.

Přídavné jméno Příslovce
probable probably
terrible terribly
gentle gently

U přídavných jmen zakončených na -ic přidáváme -ally. Výjimka: public -> publicly

Přídavné jméno Příslovce
basic basically
tragic tragically
economic economically

Některá příslovce jsou stejná jako přídavná jména: early, fast, hard, high, late, near, straight a wrong

Příklady
 • It is a fast car.
 • He drives very fast.
 • This is a hard exercise.
 • He works hard.
 • We saw many high buildings.
 • The bird flew high in the sky.

Well je příslovce odpovídající přídavnému jménu good.

Příklady
 • He is a good student.
 • He studies well.
 • She is a good pianist.
 • She plays the piano well.
 • They are good swimmers.
 • They swim well.