Tázací příslovce

Tázací příslovce why, where, how, & when stojí na samém začátku otázky. Na tyto otázky lze odpovědět celou větou nebo výrazem obsahujícím předložku. Po tázacím příslovci vždy následuje sloveso a teprve potom přichází na řadu podmět.

Příklady
 • Why are you so late? There was a lot of traffic.
 • Where is my passport? In the drawer.
 • How are you? I'm fine.
 • When does the train arrive? At 11:15.
Používání "how"

"How" lze používat ve čtyřech typech otázek. V první z nich znamená doslova "jakým způsobem".

Příklady
 • How did you make this sauce?
 • How do you start the car?
 • How can I get to your house?

"How" však můžeme použít také společně s přídavným jménem – pak se ptáme na míru určité vlastnosti.

Příklady
 • How tall are you?
 • How old is your house?
 • How angry is mother?

Dalším typem užití je s "much" a "many", pokud nás zajímá množství. Much se používá s nepočitatelnými podstatnými jmény, many s počitatelnými.

Příklady
 • How many people are coming to the party?
 • How much flour do I need?
 • How much are these tomatoes?

"How" lze rovněž použít společně s jinými příslovci – jestliže se ptáme na častost či míru určitého děje.

Příklady
 • How quickly can you read this?
 • How often do you go to London?
 • How loudly does your brother scream?