GO Blog | EF Blog Czech Republic
Novinky z oblasti cestování, studia jazyků a kultury od EF Education First
MenuKatalog zdarma

Dejte svým dětem příležitost, jakou jste sami neměli

Dejte svým dětem příležitost, jakou jste sami neměli

Dobře víme, s jakou láskou se díváte na své rostoucí dítě – jak se mění, učí, vyvíjí, vytváří si svůj vlastní názor na různé věci… Možná také ale už s určitými obavami či nervozitou sledujete, že bude co nevidět stát na prahu dospělosti – a vy byste si jej tak rádi ponechali pod ochranným křídlem… Není vůbec snadné dívat se, jak naše dítě dospívá. Ničeho se nebojte a dejte svým dětem příležitost!

Neumožnit mu rozvinout potenciál, který v sobě má. Spolu se základními věcmi, jako je vzdělání, materiální podpora či láska rodičů je jednou z klíčových investic do budoucnosti vaší ratolesti také možnost strávit nějakou dobu v zahraničí. A v dnešním globalizovaném a stále složitějším světě to platí dvojnásob.

I když jste sami třeba v mládí možnost cestovat neměli a nestudovali jste ani nežili v zahraničí, zde je pět hlavních důvodů, proč tuto jedinečnou příležitost a zkušenost umožnit svým dětem:

1. Nutně potřebují kontakt „s lidmi svého kmene“

Jakkoli může být život u vás doma, ve vaší ulici a městě příjemný a pohodlný, svět je přece jen o dost větší, než jsou hranice našeho běžného života a věcí, které obvykle děláme. Výzkumné studie také znovu a znovu ukazují, že pro zvyšování našeho pocitu štěstí jsou v životě mnohem důležitější vztahy než majetek a společenské postavení. A zejména to platí pro mladého člověka, pro něhož je jednou z nejzásadnějších věcí v tomto životním období kontakt s vrstevníky.

Tato sociální skupina je pro něj v době dospívání vším a její podpora (či absence této podpory) do značné míry ovlivňuje, jak dospívající vnímá sám sebe a své místo ve světě. Je samozřejmě skvělé, pokud má vaše dítě doma zázemí a důležité lidi, kteří za ním stojí – rodiče, příbuzné a podobně, ale mezi naším „kmenem“ a lidmi, kteří nás v každodenním životě obklopují, je velký rozdíl. Lidé z kmene vašeho syna či dcery mají společné zájmy, cíle a také zvyšují jeho/její pocit vlastní hodnoty.

Cestování a studium v zahraničí umožňuje mladému člověku přirozeně trávit čas se svými vrstevníky – s lidmi, kteří mají podobné hodnoty a zájmy jako on sám. Toto období může být v jeho životě velmi intenzivní a plné nesnadných výzev a lidé jeho „kmene“, které v tomto období pozná, se v mnoha případech stávají jeho přáteli na celý život.

2. Pomozte jim cítit se doma všude a s kýmkoli

Existuje-li něco, na čem se shodují studenti výměnných pobytů, nadšení cestovatelé i lidé, kteří se přistěhovali do jiné země a začali tam žít, pak je to překvapení, že navzdory tolika kulturním a jazykovým rozdílům se jako lidé jeden od druhého v zásadě příliš nelišíme. To nemusí vaše dospívající dítě v tuto chvíli vnímat jako důležité.

Na povrchu, z dálky, z televizních zpráv či z displeje telefonu se může zdát, že s někým z Číny, Singapuru, Austrálie, USA, Francie, Argentiny či Jižní Afriky má společného jen velmi málo. Ale pokud svému dítěti dáte možnost vyzkoušet si, jaké to je žít, studovat a poznat nové kamarády v některé z těchto zemí (anebo klidně kdekoli jinde!), budete s úžasem pozorovat, jak se jeho obzor postupně rozšiřuje a jak roste jeho pochopení a empatie pro druhé.

3. Dejte svým dětem příležitost se zlepěit v jazyce

Chce-li se někdo posunout dál v cizím jazyce a získat větší sebevědomí v komunikaci, není nic lepšího než strávit nějaký čas v zahraničí. Lekce získané touto cestou (jazykové, ale i životní) jsou opravdu nesmírně cenné, a zejména v dnešním světě a na dnešním trhu práce má člověk bilingvní – a bikulturní – před ostatními velký náskok.

A naopak: pokud neovládá dobře alespoň jeden další jazyk a nezíská porozumění jiné kultury, jež je s touto znalostí spojeno, vystavuje se riziku, že jeho kariéra a život nikdy nezískají mezinárodní rozměr, protože dveře do světa, jež tyto schopnosti představují, pro něj zůstanou zavřené. Výhod spojených se znalostí jazyka je opravdu hodně: od vyšší výkonnosti našeho mozku přes snížení rizika demence až po celou řadu profesních příležitostí doma i ve světě.

4. Zmenšete pro ně svět a umožněte jim vykročit vstříc skvělým příležitostem

Jakmile člověk udělá příslovečný první krok, skočí do mezinárodních vod a na čas si vyzkouší, jaké to je žít v zahraničí, najednou je daleko snazší představit si další příležitosti, jež se před ním otevírají. Počáteční nervozita, kterou vaše dcera či váš syn po příjezdu do jiné země nejspíš zažijí, se rychle vytratí – a později už to budou oni sami, kdo se bude aktivně zajímat o možnosti dalších dobrodružství ve světě.

Základem této sebedůvěry a nové motivace je poznatek, že lidé se v jádru jeden od druhého vlastně neliší (viz bod 2), souvisí však také s energií, kterou člověk cítí v okamžiku, kdy se mu podaří úspěšně zdolat nějakou překážku.

5. Dejte svým dětem příležitost získat dovednosti potřebné na vedoucí pozici

V dnešní době, více než kdykoli předtím v životě vašeho dítěte, je společnost hluboce rozdělena – politicky i sociálně. Na řadě míst světa to doslova vře obrovským množstvím emocí a hodně lidí se obává, co bude dál. Právě vaše dcera či váš syn budou jednou součástí příští generace – myslitelů, politiků, rodičů, to oni povedou jiné lidi či budou iniciovat a prosazovat změny a svou činností budou určovat, jakou cestou se lidstvo po zbytek tohoto století bude ubírat.

K tomu potřebují být vybaveni dovednostmi, jež budou pro jejich přežití a formování světa, který po nás jednou zdědí, naprosto klíčové – a právě čas strávený v zahraničí představuje jednu z nejlepších příležitostí, jak v sobě tyto schopnosti dál rozvíjet.

Dejte svým dětem příležitost k cestování. Bude to pro ně znamenat bezprostřední kontakt s jinými kulturami. Díky studiu jazyků budou také rozvíjet svoji samostatnost, kreativitu a tvůrčí myšlení, názorovou otevřenost, schopnost řešit komplexní problémy, umění jednat a komunikovat. Všechny tyto schopnosti jsou nesmírně důležité pro budoucí lídry, myslitele i občany, kteří umějí kriticky myslet a být pro své okolí i celý svět pozitivním přínosem.

View post on Instagram
 

Nemějte strach, dejte svým dětem příležitost a nechte je prozkoumat svět! Taková životní zkušenost jim otevře oči a naprosto změní život. Pokud chcete více důvodů, proč jim toto dobrodružství dopřát, přečtěte si další článek: 4 důvody, proč poslat své dítě studovat do zahraničí.

Dejte svým dětem životní příležitost díky jazykovým pobytům v zahraničíZjistěte více
Získávejte novinky ze světa cestování, jazyků a kultury v rámci GO newsletteruOdebírat

Objevujte svět a studujte jazyk v zahraničí

Více informací