Používání "all"

Kolektivní determinátor all používáme tehdy, mluvíme-li o celé skupině, přičemž je zdůrazněno, že jsme vzali v potaz vše a že nic nebylo vynecháno. All se vyskytuje v několika různých typech konstrukcí.

Je možné jej použít s nepočitatelnými podst. jmény a dále s počitatelnými podst. jmény v množném čísle. V tomto použití má kolektivní význam,
tj. vztahuje se spíše ke skupině než k jednotlivcům.

Příklady
 • All cheese contains protein.
 • I like all dogs.
 • All children need affection.
 • This soap is for all purposes.

All lze použít s nepočitatelnými podst. jmény a počitatelnými podst. jmény v množném čísle, která se mohou pojit s určitým členem the či přídavným jménem přivlastňovacím. V tom případě je však význam posunutý a vztahuje se ke konkrétní, fyzické skupině spíše než k nějaké představě či konceptu. Může po něm též následovat of (aniž by došlo ke změně významu).

Příklady
 • All the people in the room were silent.
 • All of the birds flew away.
 • Have you eaten all the bread?
 • I will need all of the sugar.
 • I've invited all my friends to the party.
 • I've used up all of our eggs.
 • You wasted all your time.

Ve spojení s of se all pojí i se zájmeny v množném čísle.

Příklady
 • All of us are going.
 • He scolded all of you.
 • Did you find all of them?

All lze ve spojení s nepočitatelnými podstatnými jmény, jimž předchází this nebo that, použít také v otázkách a zvoláních. Přidáním of se význam nijak nemění.

Příklady
 • Who has left all this paper on my desk?
 • Look at all this snow!
 • Why is all of that sugar on the floor?
 • Where did all of this confetti come from?

All lze v otázkách a zvoláních použít i ve spojení s počitatelnými podst. jmény v množném čísle, jimž předchází these nebo those. Ani zde se přidáním of význam nijak nemění.

Příklady
 • Look at all those balloons!
 • Where did all of those books come from?
 • Why are all these children crying?