Anglické číslovky

Základní číslovky (jedna, dvě, tři atd.) vyjadřují množství, zatímco číslovky řadové (první, druhý, třetí atd.) se vztahují k rozdělení či roztřídění.

Číslovka Základní Řadová
1 one first
2 two second
3 three third
4 four fourth
5 five fifth
6 six sixth
7 seven seventh
8 eight eighth
9 nine ninth
10 ten tenth
11 eleven eleventh
12 twelve twelfth
13 thirteen thirteenth
14 fourteen fourteenth
15 fifteen fifteenth
16 sixteen sixteenth
17 seventeen seventeenth
18 eighteen eighteenth
19 nineteen nineteenth
20 twenty twentieth
21 twenty-one twenty-first
22 twenty-two twenty-second
23 twenty-three twenty-third
24 twenty-four twenty-fourth
25 twenty-five twenty-fifth
26 twenty-six twenty-sixth
27 twenty-seven twenty-seventh
28 twenty-eight twenty-eighth
29 twenty-nine twenty-ninth
30 thirty thirtieth
31 thirty-one thirty-first
40 forty fortieth
50 fifty fiftieth
60 sixty sixtieth
70 seventy seventieth
80 eighty eightieth
90 ninety ninetieth
100 one hundred hundredth
500 five hundred five hundredth
1,000 one thousand thousandth
1,500 one thousand five hundred (nebo fifteen hundred) one thousand five hundredth
100,000 one hundred thousand hundred thousandth
1,000,000 one million millionth
Příklady
  • There are twenty-five people in the room.
  • He was the fourteenth person to win the award.
  • Six hundred thousand people were left homeless after the earthquake.
  • I must have asked you twenty times to be quiet.
  • He went to Israel for the third time this year.

Čtení desetinných čísel

Místo desetinné čárky se v angličtině používá tečka (čte se "point"), po ní se čtou desetinná místa po jednotlivých číslicích. Peníze se však čtou jinak (viz dále).

Píšeme Čteme
0.5 point five
0.25 point two five

0.73

point seven three

0.05

point zero five

0.6529

point six five two nine

2.95

two point nine five

Čtení zlomků

Čitatel vyslovujeme jako základní číslovku, jmenovatel jako číslovku řadovou (pokud je čitatel větší než 1, je tato řadová číslovka v množném čísle). Výjimkou je jmenovatel 2, který se čte "half" (případně "halves", je-li čitatel větší než 1).

Píšeme Čteme
1/3 one third
3/4 three fourths
5/6 five sixths
1/2 one half
3/2 three halves

Výslovnost procent

Číst procenta je v angličtině snadné. Prostě jen řekneme číslo a přidáme slovo "percent".

Píšeme Čteme
5% five percent
25% twenty-five percent
36.25% thirty-six point two five percent
100% one hundred percent
400% four hundred percent

Čtení peněžních částek

Nejprve přečteme částku a po ní řekneme název měny. Pokud částka obsahuje desetinnou čárku, číslo po čárce přečteme celé a přidáme název mince (pokud takový v dané měně existuje, např. centy). Poznámka: toto pravidlo se vztahuje pouze k peněžním obnosům, ostatní desetinná čísla se čtou jinak (viz výše).

Píšeme Říkáme
25$ twenty-five dollars
52€ fifty-two euros
140₤ one hundred and forty pounds
$43.25 forty-three dollars and twenty-five cents (v běžné mluvě obvykle zkráceně: "forty-three twenty-five")
€12.66 twelve euros sixty-six
₤10.50 ten pounds fifty

Výslovnost jednotek míry (délky, objemu apod.)

Stačí přečíst číslo a po něm jednotku (ta bývá v psané formě často zkrácena, např. "m" pro "meters").

Píšeme Říkáme
60m sixty meters
25km/h twenty-five kilometers per hour
11ft eleven feet
2L two liters
3tbsp three tablespoons
1tsp one teaspoon

Čtení letopočtů

Pravidla pro čtení letopočtů jsou v angličtině poměrně komplikovaná. Obecně platí, že pokud se letopočet skládá ze 4 číslic, přečtou se první dvě jako dvouciferné číslo a pak další dvě jako dvouciferné číslo. Existuje však několik výjimek. Letopočty v prvním století nového tisíciletí se mohou číst i jako čtyřciferné číslo. Rok přelomu tisíciletí (např. 2000) se čte pouze jako celé čtyřciferné číslo. K prvnímu roku nového století se vždy přidává "hundred" (např. 1800 = eighteen hundred). Slovo "thousand" se pro letopočty před rokem 2000 nepoužívá.

Letopočty menší než 1000 lze číst jako jedno trojciferné číslo nebo přečíst první číslici a po ní dvouciferné číslo. Letopočty menší než 100 se čtou jako dvouciferné číslo. Pokud je to z důvodu srozumitelnosti třeba, je možné přidat slovo "the year", zvlášť u dvouciferných a tříciferných letopočtů je to běžné. Po letopočtu před rokem 0 následuje zkratka BC (Before Christ – před Kristem), která se vyslovuje jako dvě písmena abecedy.

Zajímavé je, že stejná pravidla jako pro letopočty se vztahují také na domovní čísla v adresách.

Píšeme Říkáme
2014 twenty fourteen or two thousand fourteen
2008 two thousand eight
2000 two thousand
1944 nineteen forty-four
1908 nineteen o eight
1900 nineteen hundred
1600 sixteen hundred
1256 twelve fifty-six
1006 ten o six
866 eight hundred sixty-six or eight sixty-six
25 twenty-five
3000 BC three thousand BC
3250 BC thirty two fifty BC

Jak číst nulu

Způsobů je několik, záleží na kontextu. V různých anglicky mluvících zemích se bohužel pravidla pro výslovnost nuly navzájem liší. Zde uvádíme ta, která platí pro americkou angličtinu.

Výslovnost Použití
zero Čteme-li samotné číslo, dále v desetinných číslech, procentech a telefonních číslech a také v některých ustálených spojeních
o (jako název písmene abecedy) V letopočtech, adresách, časových údajích a teplotách
nil Ve sportovním skóre
nought V USA se nepoužívá
Příklady
Píšeme Čteme
3.04+2.02=5.06 Three point zero four plus two point zero two makes five point zero six.
There is a 0% chance of rain. There is a zero percent chance of rain.
The temperature is -20⁰C. The temperature is twenty degrees below zero.
You can reach me at 0171 390 1062. You can reach me at zero one seven one, three nine zero, one zero six two
I live at 4604 Smith Street. I live at forty-six o four Smith Street
He became king in 1409. He became king in fourteen o nine.
I waited until 4:05. I waited until four o five.
The score was 4-0. The score was four nil.