Apostrof

Apostrof pravděpodobně způsobuje víc problémů než všechna ostatní interpunkční znaménka dohromady! Téměř ve všech případech je příčinou nepochopení dvou velmi odlišných (ale důležitých) funkcí apostrofu v psané angličtině, a sice pro přivlastňování a zkracování.

Apostrof ve zkrácených tvarech

Nejčastěji se apostrof v angličtině používá ve zkrácených tvarech, kde jde o spojení podstatného jména (či zájmena) se slovesem. Zde většinou zastupuje vynechané písmeno.

Typ Nezkrácený tvar Zkrácený tvar
"not" is not, has not, had not, did not, would not, can not isn't, hasn't, hadn't, didn't, wouldn't, can't
"is" she is, there is, he is, it is, Mary is, Jim is, Germany is, who is she's, there's, he's, it's, Mary's, Jim's, Germany's, who's
"am" I am I'm
"will" I will, you will, she will, we will, they will I'll, you'll, she'll, we'll, they'll
"would" I would, you would, he would, we would, they would I'd, you'd, he'd, we'd, they'd
"have" I have, you have, we have, they have I've, you've, we've, they've
"are" you are, they are, we are you're, they're, we're

Nicméně i rodilí mluvčí často zaměňují its a it's, you're a your, who's a whose a také they're, their a there. Rozdíly mezi nimi jsou uvedeny níže.

Příklady
 • It's a nice day outside. (zkrácený tvar)
 • The cat is dirty. Its fur is matted. (přivlastnění)
 • You're not supposed to be here. (zkrácený tvar)
 • This is your book. (přivlastnění)
 • Who's at the door? (zkrácený tvar)
 • Whose shoes are these? (přivlastnění)
 • They're not here yet. (zkrácený tvar)
 • Their car is red. (přivlastnění)
 • His car is over there. (umístění)

Přivlastňovací apostrof

U přivlastňování ve většině případů prostě stačí přidat na konec podstatného jméno 's.

Příklady
 • a ship's captain
 • a doctor's patient
 • a car's engine
 • Ibrahim's coat
 • Mirianna's book

Platí to i o podstatných jménech, která netvoří množné číslo přidáním "s":

Příklady
 • the children's room
 • the men's work
 • the women's club

U podstatných jmen zakončených v jednotném a/nebo množném čísle na "s" se apostrof přidává až za toto "s".

Příklady
 • the bus' wheel
 • the babies' crying
 • the ladies' tennis club
 • the teachers' journal

Vlastní jména (jména osob, měst, zemí apod.) končící na "s" mohou tvořit přivlastňovací tvary přidáním apostrofu + "s" nebo pouhým přidáním apostrofu. Obě varianty jsou dnes považovány za správné (Jones's i Jones') a řada velkých organizací vynechává ve svém názvu apostrof úplně
(např. Barclays Bank, Missing Persons Bureau).

Příklady
 • The Hughes' home (nebo the Hughes's home)
 • Mr Jones's shop (nebo Mr Jones' shop)
 • Charles' book (nebo Charles's book)