Čárka

Pro používání čárky existuje několik obecných pravidel. Vedle nich však v angličtině najdeme i řadu dalších specifických situací, kdy se čárka používá pro změnu významu věty, zdůraznění určité věci, vyjádření názoru a podobně.

I když nám ve škole říkávali, že čárky označují ve větách dechové pauzy, daleko přesnější je říct, že se používají k členění vět na myšlenkové či logické celky. Většina lidí píše čárky tam, kde chtějí vyjasnit, co mají na mysli – a pokud je význam dostatečně zřejmý, čárku navzdory gramatickým pravidlům nepoužijí.

Ve výčtech a seznamech

Zde jsou čárky nejběžnějším znaménkem oddělujícím jednotlivé položky od sebe navzájem. Před poslední uvedenou položkou zpravidla stojí "and" nebo "or", před kterým by měla v angličtině (na rozdíl od češtiny) také stát čárka. Mezi redaktory a vydavateli se této čárce někdy říká "oxfordská".

Několik nezávislých větných členů či vět
Příklady
 • I met Harry, we went for a swim together, and afterwards Harry went home.
 • I like your son, I might even love him, but he is not a very good soccer player.
Několik podstatných jmen
Příklady
 • For dinner I had soup, fish, chicken, dessert, and coffee.
 • This afternoon I went to Oxford Circus, Picadilly, Hamstead, and Gatwick Airport.
Několik přídavných jmen

Výčet přídavných jmen obvykle vyžaduje čárky. Pokud však jedno přídavné jméno rozvíjí druhé (obdoba českého postupně rozvíjejícího přívlastku), čárka se nepíše (viz třetí příklad níže).

Příklady
 • She was young, beautiful, kind, and intelligent.
 • The house we visited was dark, dreary, and run-down.
 • She was wearing a bright red shirt.
Několik sloves
Příklady
 • Tony ran towards me, fell, yelled, and fainted.
 • The boy leapt, spun, twisted, and dove into the water.
Několik vět
Příklady
 • The car smashed into the wall, flipped onto its roof, slid along the road, and finally stopped against a tree.
 • The dog leapt into the air, snatched the frisbee in its mouth, landed, and ran off into the forest.

Vsuvky a vysvětlivky

Čárkou se z obou stran ve větě oddělují vsuvky a další informace a poznámky, které nejsou zásadní pro pochopení významu věty.

Příklady
 • China, one of the most powerful nations on Earth, has a huge population.
 • Jason's grandmother, who was born in 1930, lived through the Second World War.
 • Cats, unlike dogs, do not respect their masters.
 • My friend, Jim, likes to go scuba diving.

Vazby s příčestím

Příklady
 • Hearing that her father was in hospital, Jane left work immediately.
 • Walking to the bus stop that morning, Sam knew it was going to be a special day.

Tázací dovětky

Příklady
 • She lives in Paris, doesn't she?
 • We haven't met, have we?

Částice a citoslovce

Příklady
 • Yes, I will stay a little longer, thank you.
 • No, he isn't like other boys.
 • Wait, I didn't mean to scare you.

Závěrem jedno varování

Jestliže umístíme čárku ve větě špatně, můžeme zcela změnit význam věty, někdy velmi nešťastně. Srovnejte následující dvojici vět:

I detest liars like you; I believe that honesty is the best policy. = Nenávidím tě, protože jsi lhář.
I detest liars, like you; I believe that honesty is the best policy. = Oba dva nenávidíme lháře.