Determinátory vyjadřující odlišnost

Determinátory other a another se vztahují k něčemu, co je jiné, přidané nebo co zbývá. Ve větě stojí před podstatným jménem. Používání the other se od samotného "other" mírně liší.

Other Počitatelná podst. jména v množném čísle a nepočitatelná podst. jména
Another Počitatelná podst. jména v jednotném čísle
The other Všechna podst. jména, která se mohou pojit s určitým členem "the"

Používání "other"

Other je možné použít samostatně nebo v kombinaci s determinátory some, any a no.

Příklady
 • Do you have other shoes?
 • There are other jobs you could try.
 • Is there any other bread?
 • I have some other sugar we could use.
 • We have no other ideas.

Ve spojení s počitatelným podst. jménem v množném čísle a jedním z výše uvedených determinátorů lze toto podst. jméno vynechat, jestliže je
z kontextu dostatečně zřejmé. V tom případě se používá tvar others. Někdy k tomu dochází i u samostatného other (tj. bez dalších determinátorů), ale není to příliš běžné.

Příklady
 • Do you have any others?
 • I know some others who might like to come.
 • There are no others in this box.
 • I know others like vanilla, but I prefer chocolate.
 • She doesn't have to wear that dress. She has others.

Používání "Another"

Používá se počitatelnými podst. jmény v jednotném čísle. U nepočitatelných jmen může another stát ve spojení se slovy vyjadřujícími množství či míru.

Příklady
 • Have another cookie.
 • Would you like another cup of tea?
 • He has another brother.
 • I don't have another car.
 • I'll come by another time.

Používání "The Other"

Jestliže the other rozvíjí počitatelné podst. jméno v množném čísle, lze toto jméno vynechat, pokud je z kontextu dostatečně jasné. V tom případě má determinátor tvar the others.

Příklady
 • Where is the other box of cereal?
 • I work on the weekend and go to school on the other days of the week.
 • May I use the other honey for my recipe?
 • I enjoyed the first book but I didn't read the other books in the series.
 • Have you seen the others?
 • Jim ate two cookies. I ate the others.