Funkce přídavných jmen

Přídavná jména (adjektiva) slouží k popisu vlastností podstatných jmen. Říkáme, že přídavné jméno určuje (rozvíjí) jméno podstatné. Adjektiva mohou například:

Popisovat pocity či vlastnosti

Příklady:
 • He is a lonely man.
 • They are honest.

Určovat národnost nebo původ

Příklady:
 • I heard a French song.
 • This clock is German.
 • Our house is Victorian.

Blíže specifikovat vlastnost určité věci

Příklady:
 • That is a flashy car.
 • The knife is sharp.

Sdělovat stáří někoho/něčeho

Příklady:
 • He's a young man.
 • My coat is old.

Určovat velikost či míru

Příklady:
 • John is a tall man.
 • This film is long.

Popisovat barvu

Příklady:
 • Paul wore a red shirt.
 • The sunset was crimson.

Přinášet informaci, z čeho je něco vyrobeno

Příklady:
 • The table is wooden.
 • She wore a cotton dress.

Popisovat tvar

Příklady:
 • I sat at a round table.
 • The envelope is square.

Vyjádřit nějaký soud či hodnocení

Příklady:
 • That was a fantastic film.
 • Grammar is complicated.