Minulý průběhový infinitiv

Minulý průběhový infinitiv vyjadřuje průběh děje (který však již nyní skončil), a to po slovese, po němž musí následovat infinitiv. Skládá se z:

to have been + přítomné příčestí

Stejně jako v případě přítomného infinitivu se někdy vyskytuje v podobě nultého infinitivu, tj. bez to. Děje se tak po většině způsobových sloves,
ale i v jiných případech, kde se obvykle vyskytuje nultý infinitiv.

Příklady
  • The woman seemed to have been crying.
  • He pretended to have been painting all day.
  • I would have preferred to have been sleeping all afternoon.
  • You must have been waiting for hours!
  • They might have been talking before you came in.
  • You should have been studying for your test.