Minulý průběhový kondicionál

Způsob tvoření

U kondicionálu 3. typu je možné použít také průběhový tvar.

Vedl. věta s "if" (podmínka) Hlavní věta (výsledek)
If + předminulý čas minulý průběhový kondicionál
Kdyby se bývalo stalo toto, bylo by se dělo toto.

Použití

Průběhový tvar se u kondicionálu 3. typu vztahuje k neuskutečněnému výsledku děje vedl. věty s "if" a vyjadřuje tento výsledek jako neukončený či probíhající děj.

Příklady
  • If the weather had been better (ale nebylo), I'd have been sitting in the garden when he arrived (ale neseděl jsem).
  • If she hadn't got a job in London (ono ale tu práci dostala), she would have been working in Paris (a v Paříži tudíž nepracuje).
  • If I had had a ball I would have been playing football.
  • If I had known it was dangerous I wouldn't have been climbing that cliff.

Minulý průběhový kondicionál

U všech sloves se skládá ze čtyř částí:

would + have + been + přítomné příčestí

Přítomné příčestí obsahuje kořen slovesa a příponu -ing.

Podmět + would + have + been + přítomné příčestí
He would have been staying
They would have been going
Minulý průběhový kondicionál slovesa "TO WORK"
Kladný tvar Záporný tvar Kladná otázka Záporná otázka
I would have been living I wouldn't have been living Would I have been living? Wouldn't I have been living?
You would have been living You wouldn't have been living Would you have been living? Wouldn't you have been living?
He would have been living He wouldn't have been living Would he have been living? Wouldn't he have been living?
She would have been living She wouldn't have been living Would she have been living? Wouldn't she have been living?
We would have been living We wouldn't have been living Would we have been living? Wouldn't we have been living?
They would have been living They wouldn't have been living Would they have been living? Wouldn't they have been living?