Nepřímá řeč: příkazy, prosby a návrhy

Příkazy a prosby v nepřímé řeči

Chceme-li parafrázovat něčí rozkaz či prosbu, můžeme použít např. sloveso 'tell' s větou uvozenou "to": He told me to go away. Používá se vazba sloveso + nepřímý předmět + věta s "to". Nepřímý předmět označuje osobu, ke které se mluví. Kromě "tell" se používají i další slovesa: command, order, warn, ask, advise, invite, beg, teach & forbid.

Příklady
Přímá řeč Nepřímá řeč
The doctor said to me, "Stop smoking!". The doctor told me to stop smoking.
"Get out of the car!" said the policeman. The policeman ordered him to get out of the car.
"Could you please be quiet," she said. She asked me to be quiet.
The man with the gun said to us, "Don't move!" The man with the gun warned us not to move.
Prosba o nějakou věc

Pro tento typ prosby či žádosti se používá vazba "asked for" + předmět.

Příklady
Přímá řeč Nepřímá řeč
"Can I have an apple?", she asked. She asked for an apple.
"Can I have the newspaper, please?" He asked for the newspaper.
"May I have a glass of water?" he said. He asked for a glass of water.
"Sugar, please." She asked for the sugar.
"Could I have three kilos of onions?" He asked for three kilos of onions.

Návrhy

Nejčastějšími slovesy používanými s návrhy jsou: suggest, insist, recommend, demand, request a propose, po nichž následuje věta uvozená "that". "That" a "should" však v těchto větách nutně stát nemusí, viz dva první příklady uvedené níže. Po "suggest", "recommend" a "propose" může rovněž následovat gerundium, takže pak už není uveden nepřímý předmět (komu je návrh učiněn) a celý návrh je potom zdvořilejší (viz čtvrtý a pátý příklad).

Příklady
Přímá řeč Nepřímá řeč
She said, "Why don't you get a mechanic to look at the car?" She suggested that I should get a mechanic to look at the car.
NEBO

She suggested I should get a mechanic to look at the car.
NEBO

She suggested that I get a mechanic to look at the car.
NEBO

She suggested I get a mechanic to look at the car.
"Why don't you go to the doctor?" he said. He suggested I go to the doctor.
NEBO
He suggested that I go to the doctor.
NEBO
He suggested I should go to the doctor.
NEBO
He suggested that I should go to the doctor.
"It would be a good idea to see the dentist", said my mother. My mother suggested I see the dentist.
The dentist said, "I think you should use a different toothbrush". The dentist recommended using a different toothbrush.
You said, "I don't think you have time to see the dentist this week." You suggested postponing my visit to the dentist.
I said, "I don't think you should see the dentist this week." I suggested postponing your visit to the dentist.
My manager said, "I think we should examine the budget carefully at this meeting." My manager proposed that we examine the budget carefully at the meeting.
"Why don't you sleep overnight at my house?" she said. She suggested that I sleep overnight at her house.