Nepřímá řeč a vyjadřování naděje, záměru či slibu

Vyjádření naděje, záměru či slibu v nepřímé řeči

Pokud parafrázujeme něčí záměr, naději či slib, používáme příslušné uvozovací sloveso a po něm větu začínající "that", ve které je buď "would", anebo infinitivní konstrukce s "to". V této vazbě se používají např. následující slovesa: hope, promise, threaten, guarantee & swear. "That" je možné vynechat, viz první příklad níže.

Příklady
Přímá řeč Nepřímá řeč
"I'll pay you the money tomorrow," he said. He promised to pay me the money the next day.
NEBO
He promised that he would pay me the money the next day.
NEBO
He promised he would pay me the money the next day.
"I'll be back by lunchtime," he said. He promised to be back by lunchtime.
NEBO
He promised that he would be back by lunchtime.
"We should arrive in London before nightfall," they said. They hoped to arrive in London before nightfall.
NEBO
They hoped they would arrive in London before nightfall.
"Give me the keys to the safe or I'll shoot you!" he shouted. He threatened to shoot me if I didn't give him the keys to the safe.
NEBO
He threatened that he would shoot me if I didn't give him the keys to the safe.
"I will not tell anyone your secret" he said. He swore that he would not tell anyone my secret.
NEBO
He swore not to tell anyone my secret.