Neurčité členy

V angličtině existují dva neurčité členy: a a an. Stejně jako jiné členy se ve větě nijak nemění. Používají se podle výslovnosti: a v případě, že následující slovo začíná na vyslovovanou souhlásku (tj. i před slovy začínajícími na u a eu vyslovované stejně jako slovo you), an se pojí se slovy začínajícími na vyslovovanou samohlásku (tedy i u slov, kde se píše, ale nevyslovuje h).

Příklady
 • a boy
 • an apple
 • a car
 • a helicopter
 • an elephant
 • a big elephant
 • an itchy sweater
 • an ugly duck
 • a european
 • a university
 • a unit
 • an hour
 • an honor

Neurčitý člen se vztahuje k něčemu, o čem se mluví poprvé, případně k jednotlivému zástupci nějaké skupiny či kategorie. Příklady jsou uvedeny níže.

První zmínka o něčem:

Příklady
 • Would you like a drink?
 • I've finally got a good job.
 • An elephant and a mouse fell in love.
Pojmenovávání členů nějaké skupiny

Názvy povolání

Příklady
 • John is a doctor.
 • Mary is training to be an engineer.
 • He wants to be a dancer.

Národnosti a náboženství (v jednotném čísle)

Příklady
 • John is an Englishman.
 • Kate is a Catholic.

Názvy dnů v týdnu, pokud se nevztahují k jednomu konkrétnímu dni

Příklady
 • I was born on a Thursday.
 • Could I come over on a Saturday sometime?

Příklad nějaké vlastnosti apod.

Příklady
 • The mouse had a tiny nose .
 • The elephant had a long trunk .
 • It was a very strange car .

Ve spojení s podstatnými jmény v jednotném čísle po slovech "what" a "such".

Příklady
 • What a shame !
 • She's such a beautiful girl .
 • What a lovely day !

Ve významu "jeden", vztahujícímu se k jednotlivé věci či osobě, případně jednotce nějaké míry. V těchto větách je rovněž gramaticky správné použít "one", přičemž použití číslovky dodává důraz na číslo (a stojí tak v kontrastu s jiným počtem osob či věcí).

Příklady
 • I'd like an orange and two lemons please.
 • I'd like one orange and two lemons please.
 • The burglar took a diamond necklace and some valuable paintings.
 • I can think of a hundred reasons not to come.
 • I need a kilogram of sugar.
 • I need one kilogram of sugar.
 • You can't run a mile in 5 minutes!