Neurčité a neúplné množství

Some a any lze použít s počitatelnými i nepočitatelnými podstatnými jmény k popisu neurčitého či neúplného množství.

Používání "some"

Some je možné použít v popisných větách.

Příklady
 • I had some rice for lunch.
 • He got some books from the library.
 • I will have some news next week.
 • Philip wants some help with his exams.
 • There is some butter in the fridge.

Some se rovněž používá v otázkách – v případě, kdy se mluvčí domnívá, že zná odpověď.

Příklady
 • Did he give you some tea? = Domnívám se, že ano.
 • Is there some fruit juice in the fridge? = Myslím si, že je.
 • Would you like some help? = Předpokládám, že ano.
 • Will you have some roast beef? = Je pravděpodobné, že si dáš.

Some se také vyskytuje v otázkách, jimiž někdo něco nabízí či o něco žádá.

Příklady
 • Could I have some books, please?
 • Why don't you take some apples home with you?
 • Would you like some tea?
 • Will you have some cake?

Používání "any"

Any se používá v otázkách, na něž odpověď neznáme.

Příklady
 • Do you have any friends in London?
 • Do they have any children?
 • Do you want any groceries from the shop?
 • Are there any problems with your work?

Any najdeme rovněž v záporných větách (ve spojení s not). Zájmeno any v takovýchto větách zdůrazňuje zápor a činí jej více absolutním.

Příklady
 • She doesn't want any kitchen appliances for Christmas.
 • They don't need any help moving to their new house.
 • I don't want any cake.
 • There isn't any reason to complain.