Otázky v nepřímé řeči

Slovosled

V nepřímé řeči je slovosled stejný jako v oznamovací větě, tj. sloveso stojí až za podmětem a nepoužívají se pomocná slovesa jako 'do' či 'did':

Příklady
Přímá řeč Nepřímá řeč
"Where does Peter live?" She asked him where Peter lived.
"Where are you going?" She asked where I was going.
"Why is she crying?" He asked why she was crying.
Zjišťovací otázky (tj. ty, na které odpovídáme ano / ne)

U tohoto typu otázek se v nepřímé řeči používá sloveso 'ask' + 'if / whether' + zbývající část věty:

Příklady
Přímá řeč Nepřímá řeč
"Do you speak English?" He asked me if I spoke English.
"Are you British or American?" He asked me whether I was British or American.
"Is it raining?" She asked if it was raining.
"Have you got a computer?" He wanted to know whether I had a computer.
"Can you type?" She asked if I could type.
"Did you come by train?" He enquired whether I had come by train.
"Have you been to Bristol before?" She asked if I had been to Bristol before.
Tázací výrazy v otázkách doplňovacích

U doplňovacích otázek se v nepřímé řeči používá 'ask' (či podobné sloveso) + tázací výraz + zbývající část věty. Zbývající část věty obsahuje otázku z řeči přímé, přičemž slovosled je stejný jako v oznamovací větě a u slovesa dochází k časovému posunu.

Příklady
Přímá řeč Nepřímá řeč
"What is your name?" he asked me. He asked me what my name was.
"How old is your mother?", he asked. He asked how old her mother was.
The policman said to the boy, "Where do you live?" The policeman asked the boy where he lived.
"What time does the train arrive?" she asked. She asked what time the train arrived.
"When can we have dinner?" she asked. She asked when they could have dinner.
Peter said to John, "Why are you so late?" Peter asked John why he was so late.