Pořadí přídavných jmen ve větě

Pokud se ve větě sejde více příd. jmen najednou, jejich pořadí závisí na jejich významu. Obvykle jsou seřazena takto:

Množství, hodnocení/názor, velikost, teplota, věk, tvar, barva, původ, materiál

Co příd. jméno vyjadřuje Příklady:
Množství four, ten, a few, several
Hodnota/názor delicious, charming, beautiful
Velikost tall, tiny, huge
Teplota hot, cold
Věk old, young, new, 14-year-old
Tvar square, round
Barva red, purple, green
Původ Swedish, Victorian, Chinese
Materiál glass, silver, wooden
Příklady:
  • They have a lovely old red post-box.
  • The playroom has six small round plastic tables.
  • I bought some charming Victorian silver ornaments at the flea market.
  • She is selling her flashy 3-year-old Italian car.
  • It was a beautiful cold day.