Používání anglických přídavných jmen

Přídavná jména se v angličtině neskloňují a jejich tvar nezávisí na gramatických vlastnostech podstatných jmen (rod, číslo apod.).

Příklady:
 • This is a hot potato.
 • Those are some hot potatoes.

Pro zesílení či zdůraznění významu přídavného jména se před ním používají příslovce very nebo really.

Příklady:
 • This is a very hot potato
 • Those are some really hot potatoes.

Přídavná jména v angličtině zpravidla stojí před podstatným jménem, které rozvíjejí.

Příklady:
 • The beautiful girl ignored me.
 • The fast red car drove away.

Také obvykle následují po slovesech vyjadřujících existenci nebo smyslové vnímání, např. to be, to seem, to look & to taste.

Příklady:
 • Italy is beautiful.
 • I don't think she seems nice at all.
 • You look tired.
 • This meat tastes funny.

Několik výjimek

V některých ustálených spojeních se vyskytují rovněž v pozici za podstatným jménem.

Příklady:
 • The Princess Royal is visiting Oxford today.
 • The President elect made a speech last night.
 • He received a court martial the following week.

Přídavná jména involved, present & concerned mohou stát před i za rozvíjeným podstatným jménem, rozdíl v umístění však také znamená rozdíl významový.

Příklady:
Přídavné jméno po podstatném jménu Význam Přídavné jméno před podstatným jménem Význam
I want to see the people involved. Chci vidět lidi, kteří mají s danou věcí něco společného. It was an involved discussion. Byla to podrobná, složitá debata.
Here is a list of the people present at the meeting. Zde je seznam lidí, kteří se schůzky zúčastnili (byli přítomni). The present situation is not sustainable. Současná situace je neudržitelná.
I need to see the man concerned by this accusation. Potřebuji vidět obviněného muže. A concerned father came to see me today. Dnes mě přišel navštívit jeden ustaraný tatínek.