Používání "each" a "every"

Each i every znamenají "každý" – u prvního z nich je však větší důraz na jednotlivce ve skupině, druhé mírně akcentuje vztah či posloupnost mezi členy skupiny (často nicméně můžeme obě slova zaměnit). "Each" i "every" je možné používat pouze s počitatelnými podstatnými jmény,
zejm. v jednotném čísle. Ve větě obvykle stojí před podstatným jménem.

Příklady
 • Each child received a present.
 • Every child received a present.
 • I gave each plant some water.
 • I gave every plant some water.

Each je možné použít také s podstatnými jmény a zájmeny v množném čísle, v tom případě však musí následovat ještě 'of'. Every se takto nepoužívá.

Příklady
 • Each of the children received a present.
 • I gave each of the plants some water.
 • He told each of us our jobs.
 • I gave each of them a kiss.

Every může vyjadřovat různé body či okamžiky v nějaké sérii, časté je např. v časových určeních. Each funguje stejně, není však v této funkci tak běžné.

Příklady
 • Every morning John goes jogging.
 • This magazine is published every week.
 • I have my coffee here every day.
 • I go visit my mother each week.
 • Each Monday, he buys a kilo of apples.