Predeterminátory

Predeterminátory ve větě obvykle stojí před vazbou neurčitý člen + přídavné jméno + podstatné jméno a vyjadřují názor na podstatné jméno, které rozvíjejí. Such a what vyjadřují údiv a jiné emoce.

Příklady
  • What a lovely day!
  • She's such a beautiful woman.
  • You can't imagine what an incredible meal I just ate.
  • I've had such a good time today!

Rather a quite slouží pro poznámky či komentáře a vztahují se k míře určité vlastnosti, kterou vyjadřuje přídavné jméno, jež rozvíjí jméno podstatné. Mohou vyjadřovat zklamání, potěšení a další pocity, v závislosti na tom, o jaké přídavné jméno se jedná. V britské angličtině funguje rather jako predeterminátor. V americké angličtině se používá pouze jako příslovce. Níže uvedené příklady jsou z britské angličtiny.

Příklady
  • It was quite a nice day.
  • He's had quite a bad accident.
  • It's rather a small car.
  • I've just met rather a nice man.