Přídavná jména vyjadřující různá množství

Chceme-li srovnat dvě věci lišící se svým množstvím, používáme v angličtině gramatickou vazbu:

příd. jm. vyjadřující množství + (podst. jm.) + than

Jaké příd. jméno vyjadřující množství zvolit, záleží na tom, zda jsou srovnávaná podst. jména počitatelná, nebo ne.

Počitatelná podstatná jména

S počitatelnými podst. jmény se používá more a fewer. V případě, že je podst. jméno z kontextu zřejmé, lze jej vynechat (viz poslední příklad níže).

Příklady
 • They have more children than we do.
 • We have more customers than they do.
 • Tom has fewer books than Jane.
 • There are fewer houses in his village than in mine.
 • You know more people than I do.
 • I have visited the States more times than he has.
 • I have three brothers. That's more than you have. ("brothers" je z kontextu zřejmé)
Nepočitatelná podstatná jména

S nepočitatelnými podst. jmény se používá more a less. V případě, že je podst. jméno z kontextu zřejmé, lze jej vynechat (viz poslední příklad níže).

Příklady
 • John eats more food than Peter.
 • Jim has less patience than Sam.
 • You've heard more news than I have.
 • He's had more success than his brother has.
 • They've got less water than we have.
 • I'm not hungry at all. I've had more than I want. ("food" je z kontextu zřejmé)