Přídavná jména vyjadřující stejné množství

Chceme-li vyjádřit, že je něčeho stejně, používáme gramatickou vazbu:

as + příd. jm. vyjadřující množství + (podst. jm.) + as

Jaké přídavné jméno vyjadřující kvantitu použít, záleží na tom, zda jsou srovnávaná podst. jména počitatelná, nebo ne.

Počitatelná podstatná jména

S počitatelnými podst. jmény používáme as many a as few. Pokud je podst. jméno z kontextu jasné, lze jej vynechat (viz poslední příklad níže).

Příklady
 • They have as many children as we do.
 • We have as many customers as they do.
 • Tom has as few books as Jane.
 • There are as few houses in his village as in mine.
 • You know as many people as I do.
 • I have visited the States as many times as he has.
 • I have three brothers. That's as many as you have. ("brothers" je z kontextu jasné)
Nepočitatelná podstatná jména

S nepočitatelnými podst. jmény používáme as much a as little. Pokud je podst. jméno z kontextu jasné, lze jej vynechat (viz poslední příklad níže).

Příklady
 • John eats as much food as Peter.
 • Jim has as little patience as Sam.
 • You've heard as much news as I have.
 • He's had as much success as his brother has.
 • They've got as little water as we have.
 • I'm not hungry. I've had as much as I want. ("food" je z kontextu jasné)