Průběhový infinitiv

Průběhový infinitiv vyjadřuje pokračující děj po slovese či pomocném slovese, po němž musí následovat infinitiv. Skládá se z:

to be + přítomné příčestí

Stejně jako u přítomného infinitivu se v některých případech vyskytuje v nulté podobě, tj. bez to. Děje se tak po většině způsobových sloves,
ale i v řadě dalších případů, kde se zpravidla objevuje nultý infinitiv.

Příklady
  • I'd really like to be swimming in a nice cool pool right now.
  • I happened to be waiting for the bus when the accident happened.
  • It must be nice to be going to a wedding overseas.
  • You must be joking!
  • We should be hurrying. We're late!
  • You'd better be working on your report when I get there.