Slovesa uvozující nepřímou řeč

Některá slovesa uvádějící nepřímou řeč se mohou objevit ve více z uvedených skupin, je totiž možné je použít vícero způsoby.

Slovesa, po nichž následuje "if" nebo "whether"
ask
know
remember
say
see
 
Slovesa, po kterých následuje "that"
add
admit
agree
announce
answer
argue
boast
claim
comment
complain
confirm
consider
deny
doubt
estimate
explain
fear
feel
insist
mention
observe
persuade
propose
remark
remember
repeat
reply
report
reveal
say
state
suggest
suppose
tell
think
understand
warn
Slovesa, po nichž následuje "that" či infinitiv s "to"
decide
expect
guarantee
hope
promise
swear
threaten
 
Slovesa, po nichž následuje věta uvozená "that" a obsahující "should" (které je však možné vynechat, takže pak zůstane pouze podmět + infinitiv bez "to")
advise
beg
demand
insist
prefer
propose
recommend
request
suggest
Slovesa, po kterých následuje věta začínající tázacím výrazem
decide
describe
discover
discuss
explain
forget
guess
imagine
know
learn
realise
remember
reveal
say
see
suggest
teach
tell
think
understand
wonder
Slovesa, po nichž následuje předmět + infinitiv s "to"
advise
ask
beg
command
forbid
instruct
invite
teach
tell
warn