Spojovník a pomlčka

Zatímco spojovník slouží ke spojování více slov do jednoho, pomlčka se používá ve větě – pro vsuvky a vysvětlivky. Tato dvě rozdílná interpunkční znaménka bývají často zaměňována, protože vypadají velmi podobně, ale svou funkcí a použitím se od sebe liší. Spojovníky nemají z obou stran mezeru, pomlčky ano. Pomlčka je také delší než spojovník.

Spojovník

Spojovník se většinou používá ke spojení dvou a více slov či jejich částí a pomáhá předejít nejasnostem či dvojznačnostem. Pokud si nejste jistí, zda
v daném konkrétním případě spojovník použít, podívejte se do slovníku (nicméně mějte na paměti, že způsob psaní daného slova se mohl od doby vydání slovníku již změnit).

Příklady
 • run-down
 • up-to-date

V některých případech zajišťuje spojovník větší srozumitelnost, např. tam, kde ve složeninách vedle sebe stojí stejná písmena, kde se přidává předpona či ve slovech označujících rodinné vztahy. Jeho používání se ale vyvíjí: u mnoha výrazů se dříve spojovník psal, později se od něj však upustilo (viz email, nowadays apod.).

Příklady
 • co-operate
 • bell-like
 • anti-nuclear
 • post-colonial
 • great-grandmother
 • son-in-law

V některých případech může (ne)použití spojovníku i změnit význam věty.

Příklad
 • I am thinking of re-covering my sofa (= vylepšit pohovku novým potahem).
 • I would like to recover my sofa (= získat pohovku zpět od někoho, kdo si ji půjčil nebo ji ukradl).
Spojovníky v číslovkách

Spojovník se rovněž používá při slovním zápisu číslovek 21-99.

Příklady
 • fifty-one
 • eighty-nine
 • thirty-two
 • sixty-five

U psaní zlomků stojí spojovník mezi čitatelem a jmenovatelem. Výjimkou jsou případy, kdy čitatel a/nebo jmenovatel již spojovník obsahuje (viz níže).

Příklady
 • two-fifths
 • one-third
 • three-tenths
 • nine-hundredths
 • sixty-nine eighty-ninths

Spojovník je třeba použít u číslic spojených s přídavným jménem.

Příklady
 • France has a 35-hour working week.
 • He won the 100-metre sprint.
 • Charles Dickens was a great nineteenth-century novelist.

Pomlčka

Pomlčku je možné použít u vsuvek, poznámek, doplnění a podobně – stejně jako závorky. Pomlčky jsou však považovány za méně formální než závorky, záleží tedy také na stylu textu. Pomlčky rovněž mohou ve větě dodat něčemu důraz.

Příklady
 • You may think she is a liar – she isn't.
 • She might come to the party – you never know.