Středník

Středník je něco mezi čárkou a tečkou. V angličtině se používá v souvětí, jehož věty spolu významově souvisejí, nejsou však spojeny pomocí spojky (viz první příklad). Dále nachází své uplatnění v delších výčtech v rámci souvětí, které již obsahuje čárky (viz druhý příklad).

Příklady
  • I like your brother; he's a good friend.
  • Many great leaders, Churchill, leader of Britain during the Second World War; Alexander, the great Emperor and general; and Napolean, the brilliant French general, had strong characters, which were useful when their countries were at war but which did not serve them well in times of peace.