Stupňování výrazů vyjadřujících množství

Stupňování výrazů vyjadřujících množství (kvantifikátorů) nám umožňuje porovnat množství dvou různých věcí, aniž bychom při tom uváděli, kolik čeho přesně je. Tyto výrazy stojí před podstatným jménem. S počitatelnými podstatnými jmény se pojí jiné kvantifikátory než s nepočitatelnými. Je-li podstatné jméno z kontextu dostatečně zřejmé, je někdy možné jej vynechat.

Tyto výrazy se liší od druhého a třetího stupně přídavných jmen i příslovcí. Jejich význam je však také relativní (vždy je srovnáván s něčím jiným).
Ve 3. stupni kvantifikátoru předchází určitý člen the.

Kvantifikátor 2. stupeň 3. stupeň
S počitatelnými podst. jmény v plurálu
many more most
few fewer fewest
S nepočitatelnými podst. jmény
much more most
little less least
Příklady
  • There are many people in England, more people in India, but the most people live in China.
  • Much time and money is spent on education, more on health services but the most is spent on national defence.
  • Few rivers in Europe are not polluted.
  • Fewer people die young now than in the seventeenth century.
  • The country with the fewest people per square kilometre must be Australia.
  • Scientists have little hope of finding a complete cure for cancer before the year 2020.
  • She had less time to study than Paul but had better results.
  • Give that dog the least opportunity and it will bite you.