Tečka

Tečka (v americké angličtině se jí říká "period", v britské "full stop") je z hlediska pravidel použití pravděpodobně nejlehčí interpunkční znaménko. Používá se jako nůž – ke "krájení" vět na požadovanou délku. Věty zpravidla dělíme na určité logické celky, které dávají smysl samy o sobě.

Tečka značí konec oznamovací věty
Příklady
 • Rome is the capital of Italy.
 • I was born in Australia and now live in Indonesia.
 • The Dalai Lama is the spiritual leader of the Tibetan people.
Dále se nachází ve zkratkách

V mnoha zkratkách je nutné tečku použít. Zkratky Dr, Mr, Mrs a Ms se v britské angličtině s tečkou nepíší a obvykle se tečky nevyskytují ani ve zkratkách tvořených z prvních písmen zkracovaných slov (MA, Phd, CIA apod.). V americké angličtině v některých případech tečka nutná je, někdy mohou být správná obě použití (s tečkou i bez ní). Chcete-li být v tomto směru 100% přesní, poraďte se s příručkou, jež podrobně vysvětluje pravidla pro zkratky v té geografické variantě angličtiny, kterou používáte.

Příklady
 • I will arrive between 6 a.m. and 7 a.m.
 • We are coming on Fri., Jan. 4.
Elipsa (vynechání, nedokončení)

Často se můžeme setkat také s větou zakončenou na trojtečku. Ta signalizuje, že autor citoval pouze část věty či textu – anebo že ponechal na čtenáři, aby si chybějící doplnil sám.

Příklady
 • The Lord's Prayer begins, "Our Father which art in Heaven..."
 • He is always late, but you know how I feel about that...
Tečka za jednoslovnou větou

Někdy může být věta tvořena pouze jedním slovem. V tom případě píšeme tečku, jako by se jednalo o jakoukoli jinou větu. Obvykle se to stává
v případě, že je ze situace zřejmé, oč se jedná, např. v pozdravem či příkazech.

Příklady
 • "Goodbye."
 • "Stop."
Tečka v číselných údajích

U čísel se používá tečka tam, kde je v češtině desetinná čárka. Pokud se nejedná o peněžní částku, čteme tuto desetinnou tečku jako "point".

Příklady
 • $10.43 = ten dollars and 43 cents
 • 14.17 = fourteen point one seven