Trpný infinitiv

Trpný infinitiv se používá v některých vazbách obsahujících trpný rod. Zvláště častý je po některých způsobových slovesech (may, should, could atd.), kde ukazuje, co je možné či správné. Trpný infinitiv se skládá z:

to be + minulé příčestí

Stejně jako přítomný infinitiv se v některých případech vyskytuje v tzv. nulté podobě, tj. bez to. Děje se tak po většině způsobových sloves a v dalších situacích, kde se obvykle vyskytuje nultý infinitiv.

Příklady
  • I am expecting to be given a pay-rise next month.
  • She is hoping to be elected president.
  • The carpet needs to be washed.
  • These doors should be shut at night.
  • This window may be opened but that one must stay closed.
  • Alice could be given a prize for her artwork.