Určitý člen

Slovo "the" patří v angličtině mezi nejfrekventovanější. Jiný určitý člen tento jazyk nemá. Obvykle předchází podstatným jménům – pokud se mluvčí domnívá, že ten, kdo jej poslouchá, ví, o čem je řeč. K této domněnce může mít různé důvody (některé z nich jsou uvedeny níže).

 

Kdy používat "the"

Obecná pravidla

Určitý člen používáme, chceme-li mluvit o něčem, co již bylo zmíněno.

Příklady
 • On Monday, an unarmed man stole $1,000 from the bank. The thief hasn't been caught yet.
 • I was walking past Benny's Bakery when I decided to go into the bakery to get some bread.
 • There's a position available in my team. The job will involve some international travel.

Také se používá, pokud předpokládáme, že v daném místě je pouze jedna takováto věc (přestože třeba dosud zmíněna nebyla).

Příklady
 • We went on a walk in the forest yesterday.
 • Where is the bathroom?
 • Turn left and go to number 45. Our house is across from the Italian restaurant.
 • My father enjoyed the book you gave him.

Dalším způsobem použití jsou věty, v nichž definujeme či identifikujeme konkrétní osobu či věc.

Příklady
 • The man who wrote this book is famous.
 • I scratched the red car parked outside.
 • I live in the small house with a blue door.
 • He is the doctor I came to see.

The se rovněž může vztahovat k lidem či věcem, které jsou jedinečné.

Příklady
 • The sun rose at 6:17 this morning.
 • You can go anywhere in the world.
 • Clouds drifted across the sky.
 • The president will be speaking on TV tonight.
 • The CEO of Total is coming to our meeting.

Určitý člen musí stát před 3. stupněm přídavných jmen a před řadovými číslovkami.

Příklady
 • This is the highest building in New York.
 • She read the last chapter of her new book first.
 • You are the tallest person in our class.
 • This is the third time I have called you today.

Určitý člen ve spojení s přídavným jménem odkazuje ke skupině lidí.

Příklady
 • The French enjoy cheese.
 • The elderly require special attention.
 • She has given a lot of money to the poor.

The se též pojí s výrazy pro desetiletí.

Příklady
 • He was born in the seventies.
 • This is a painting from the 1820's.

Obvykle najdeme určitý člen ve spojeních, kde se vyskytuje výraz only.

Příklady
 • This is the only day we've had sunshine all week.
 • You are the only person he will listen to.
 • The only tea I like is black tea.
Vlastní jména

Určitý člen se pojí i s názvy zeměpisných oblastí, názvy řek, pohoří, souostroví, umělých kanálů a oceánů.

Příklady
 • They are travelling in the Arctic.
 • Our ship crossed the Atlantic in 7 days.
 • I will go on a cruise down the Nile.
 • Hiking across the Rocky Mountains would be difficult.

Stojí rovněž před názvy zemí, která jsou v množném čísle.

Příklady
 • I have never been to the Netherlands.
 • Do you know anyone who lives in the Philippines?

Dále jej najdeme u názvů zemí, které obsahují slova "republic", "kingdom" či "states".

Příklady
 • She is visiting the United States.
 • James is from the Republic of Ireland.

Názvy novin rovněž obsahují určitý člen.

Příklady
 • I read it in the Guardian.
 • She works for the New York Times.

Určitý člen se používá s názvy slavných budov, uměleckých děl, muzeí či památek.

Příklady
 • Have you been to the Vietnam Memorial?
 • We went to the Louvre and saw the Mona Lisa.
 • I would like to visit the Eiffel Tower.
 • I saw King Lear at the Globe.

The najdeme u názvu hotelů, restaurací (nejsou-li pojmenovány po nějakém člověku).

Příklady
 • They are staying at the Hilton on 6th street.
 • We ate at the Golden Lion.

Určitý člen používáme u jmen rodin, ne však se jmény jednotlivců.

Příklady
 • We're having dinner with the Smiths tonight.
 • The Browns are going to the play with us.

Kdy se "the" nepoužívá

U názvů zemí (kromě výjimek uvedených výše)

Příklady
 • Germany is an important economic power.
 • He's just returned from Zimbabwe.

S názvy jazyků

Příklady
 • French is spoken in Tahiti.
 • English uses many words of Latin origin.
 • Indonesian is a relatively new language.

S jednotlivými jídly během dne (snídaně, oběd...)

Příklady
 • Lunch is my favorite meal.
 • I like to eat breakfast early.

U jmen osob

Příklady
 • John is coming over later.
 • Mary Carpenter is my boss.

U titulů spojených se jménem

Příklady
 • Prince Charles is Queen Elizabeth's son.
 • President Kennedy was assassinated in Dallas.

V kombinaci s přivlastňovacím pádem

Příklady
 • His brother's car was stolen.
 • Peter's house is over there.

U povolání

Příklady
 • Engineering is a well-paid career.
 • He'll probably study medicine.

V názvech obchodů

Příklady
 • I'll get the card at Smith's.
 • Can you go to Boots for me?

U roků

Příklady
 • 1948 was a wonderful year.
 • He was born in 1995.

S nepočitatelnými podstatnými jmény

Příklady
 • Rice is an important food in Asia.
 • Milk is often added to tea in England.
 • War is destructive.

U názvů jednotlivých hor, názvů jezer a ostrovů

Příklady
 • Denali is the highest mountain in Alaska.
 • She lives near Lake Windermere.
 • Have you visited Long Island?

V názvech většiny měst, ulic, nádraží a letišť

Příklady
 • Victoria Station is in the centre of London.
 • Can you direct me to Bond Street?
 • She lives in Florence.
 • They're flying into Heathrow.