Výběr správného výrazu pro množství

Při odpovědi na otázky  How much? a How many? se určité kvantifikátory pojí s počitatelnými podst. jmény (friends, cups, people), jiné se jmény nepočitatelnými (sugar, tea, money) a některé se všemi typy podst. jmen.

Pouze s nepočitatelnými podst. jmény Se všemi podst. jmény Pouze s počitatelnými podst. jmény
a little no, none, not any a few
a bit of some a number of
  any several
a great deal of a lot of, lots of a great number of
a large amount of plenty of a large number of
Příklady
  • Would you like some tea and a few cookies?
  • I always put a little milk and some carrots in my soup.
  • He has several apples. I don't have any fruit at all.
  • She has plenty of clothes for the winter.
  • I recieved a large amount of feedback from my survey.
Používání "Much" a "Many"

Muchmany se vyskytují hlavně v záporných větách a otázkách. V kladných a záporných větách je najdeme rovněž ve spojení s too a so.
Poznámka: slovo many je možné použít v kladné větě i samostatně, zatímco much nikoli. Much je v kladných větách nahrazeno výrazy a lot of či 
lots of
 (ty mohou nahradit také many).

Nepočitatelná podst. jména Počitatelná podst. jména
How much sugar do you have? How many people came to the concert?
There's not much sugar at the store. Not many people came to the concert.
I have too much sugar at home. There were too many people at the concert.
I don't know what to do with so much sugar. It's a problem when there are so many people.
I wish there was not so much sugar here. There were not so many people last year.
There is a lot of sugar in candy. There are many people who want to come. = There are a lot of people who want to come.