Vyjadřování názoru na množství (málo, dost...)

Kvantifikátory few a a few a dále little a a little se mohou zdát velmi podobné, ve skutečnosti se však svým významem dost podstatně liší. Vyjadřují postoj mluvčího k určitému množství, a to buď kladný, nebo záporný.

Kladný postoj

A few (pro počitatelná podstatná jména) a a little (pro jména nepočitatelná) se o množství vyjadřují pozitivně – mluvčí možná nemá něčeho hodně, ale stačí mu to.

Příklady
  • I've got a few friends. = Mám dost přátel.
  • I have a few flowers in my garden. = Mám dost květin.
  • I've got a little money. = Mám dost peněz.
  • I have a little free time on Thursdays. = Mám dost volného času.
Záporný postoj

Few (pro počitatelná podstatná jména) a little (pro jména nepočitatelná) se o množství vyjadřují negativně. Mohou naznačovat i to, že něco úplně chybí – jen je to řečeno nepřímým, a tedy zdvořilejším způsobem.

Příklady
  • Few people visited him in hospital. = Skoro nikdo (možná vůbec nikdo) za ním na návštěvu nepřišel.
  • I've seen few birds around here. = Nejsou tu téměř žádní ptáci (a možná ani jeden).
  • He had little money for treats. = Neměl skoro žádné (dost možná vůbec žádné) peníze.
  • I have little time for TV = Nemám na ni téměř žádný (nebo žádný) čas.