Vykřičník

Vykřičník používáme tehdy, potřebujeme-li vyjádřit podráždění, úžas či překvapení – a také ke zdůraznění krátkých, úsečných vět. V odborných
(ale i každodenních) textech je ovšem vhodné vykřičníky šetřit, často se zde nevyskytují vůbec.

Příklady
  • Help! Help!
  • That's unbelievable!
  • Get out!
  • Look out!

Vykřičníkem můžeme rovněž zdůraznit prvek ironie, sarkasmu či humoru.

Příklady
  • What a lovely day! (když je dnes zjevně ošklivě)
  • That was clever! (když někdo udělá nějakou hloupost)

Ve velmi neformálním psaném stylu (SMS, chat, Twitter, Facebook apod.) se někdy vykřičník spojuje s otazníkem – pak naznačuje překvapení a určitou míru nejistoty. Pro neformální styl jsou typické i dvojité či trojité vykřičníky, ve formálnějším stylu či komunikaci však bývají obvykle vnímány negativně (jako důkaz nevzdělanosti pisatele).

Příklady z neformálního stylu
  • He's getting married!?
  • That's insane!!!