Závorky

Rozlišujeme dva druhy závorek – kulaté (parentheses) a hranaté [brackets]. V angličtině dnes však stále častěji slyšíme 'round brackets' a 'square brackets'.

Hranaté závorky [ ] se obvykle používají v odborných textech – např. v manuálech. Kulaté závorky ( ) se používají podobně jako čárky, tedy zejména
v situacích, kdy chceme dovysvětlit, dodat či okomentovat něco, co souvisí s naší hlavní myšlenkou, ale je to už něco jiného. Mnoho teoretiků gramatiky se domnívá, že závorky mohou být téměř ve všech situacích nahrazeny čárkami.

Příklady
  • The government's education report (April 2005) shows that the level of literacy is rising in nearly all areas.
  • I visited Kathmandu (which was full of tourists) on my way to the Himalayas for a trekking expedition.
  • You can eat almost anything while travelling in Asia if you are careful to observe simple rules (avoiding unboiled or unbottled water is one of the main rules to be aware of.)