Slavné citáty v angličtině

Tyto citáty bude většina rodilých mluvčích dobře znát. Některé pocházejí z divadelních her, knih či poezie, jiné jsou zase známé z filmů – anebo daný výrok pronesla nějaká významná historická osobnost. Lze je použít během rozhovoru (celé či jejich část). O tom, jak známé jsou, svědčí i skutečnost, že často stačí říct pouze začátek, a každý okamžitě ví, o čem mluvíte. Jakmile budete nějaký takovýto anglický citát znát, hned uvidíte, na kolika různých místech na něj budete narážet. Často se také stává, že lidé citát podle situace pro pobavení trochu změní – celý vtip pak spočívá v tom, že všichni vědí, jak zněl originál a co se změnilo. Vtipné bývají citáty také v okamžiku, kdy je někdo použije v nečekaných souvislostech.

Citát Autor(ka) Jazyk
A rose by any other name would smell as sweet. William Shakespeare angličtina
All that glitters is not gold. William Shakespeare angličtina
All the world’s a stage, and all the men and women merely players. William Shakespeare angličtina
Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country. John Kennedy angličtina
Ask, and it shall be given you; seek, and you shall find. Bible řečtina
Eighty percent of success is showing up. Woody Allen angličtina
Elementary, my dear Watson. Sherlock Holmes (postava) angličtina
For those to whom much is given, much is required. Bible řečtina
Frankly, my dear, I don't give a damn. Rhett Butler (postava) angličtina
Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration. Thomas Edison angličtina
Go ahead, make my day. Harry Callahan (postava) angličtina
He travels the fastest who travels alone. Rudyard Kipling angličtina
Hell has no fury like a woman scorned. William Congreve angličtina
Hell is other people. Jean-Paul Sartre francouzština
Here's looking at you, kid. Rick Blaine (postava) angličtina
Houston, we have a problem. Jim Lovell (postava) angličtina
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. Martin Luther King angličtina
I have always depended on the kindness of strangers. Blanka z Dubois (postava) angličtina
I love the smell of napalm in the morning. Lt. Kilgore (postava) angličtina
I think therefore I am. René Descartes francouzština
If at first you don’t succeed, try, try again. W. E. Hickson angličtina
If you are going through hell, keep going. Winston Churchill angličtina
If you build it, they will come. Joe Jackson (postava) angličtina
If you want something done right, do it yourself. Charles-Guillaume Étienne francouzština
If you want something said, ask a man; if you want something done, ask a woman. Margaret Thatcher angličtina
I'll be back. Terminator (postava) angličtina
I'm gonna make him an offer he can't refuse. Vito Corleone (postava) angličtina
I've got a feeling we're not in Kansas anymore. Dorothy (postava) angličtina
Keep your friends close, but your enemies closer. Michael Corleone (postava) angličtina
Knowledge is power. Sir Francis Bacon latina
Life is like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get. Forrest Gump (postava) angličtina
Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Albert Einstein angličtina
May the Force be with you. Star Wars (mnoho postav) angličtina
No one can make you feel inferior without your consent. Eleanor Roosevelt angličtina
Not all those who wander are lost. J. R. R. Tolkein angličtina
Nothing is certain except for death and taxes. Benjamin Franklin angličtina
Parting is such sweet sorrow William Shakespeare angličtina
Power corrupts; absolute power corrupts absolutely. John Dalberg-Acton angličtina
Speak softly and carry a big stick Theodore Roosevelt angličtina
That’s one small step for a man, a giant leap for mankind. Neil Armstrong angličtina
The love of money is the root of all evil. Bible řečtina
The only thing we have to fear is fear itself. Franklin D. Roosevelt angličtina
The truth will set you free. Bible řečtina
There's no place like home. Dorothy (postava) angličtina
Three can keep a secret, if two of them are dead. Benjamin Franklin angličtina
Tis better to have loved and lost than never to have loved at all. Alfred Lord Tennyson angličtina
To be or not to be, that is the question. William Shakespeare angličtina
To err is human; to forgive, divine. Alexander Pope angličtina
To thine own self, be true. William Shakespeare angličtina
Two roads diverged in a wood, and I, I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Robert Frost angličtina
United we stand, divided we fall. Ezop řečtina
What doesn't kill us makes us stronger. Friedrich Nietzsche němčina
What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. Captain (postava) angličtina
Whatever you are, be a good one. Abraham Lincoln angličtina
You can fool all of the people some of the time, and some of the people all of the time, but you can't fool all of the people all of the time. Abraham Lincoln angličtina
You must be the change you wish to see in the world. Mahatma Ghandi angličtina
You talkin' to me? Bickle (postava) angličtina