50 nejčastěji používaných anglických podstatných jmen

V tomto seznamu najdete 50 podstatných jmen, které se v psané angličtině používají nejvíce. Pro začátečníky, kteří si chtějí rozšířit slovní zásobu, je užitečné zvládnout právě tato podstatná jména jako první. Konkrétním způsobem označují různé osoby, místa a věci okolo nás. Začátečníci se často na počátku (mnohdy až příliš) soustředí na dlouhé seznamy podstatných jmen – je velmi snadné nechat se tím unést a biflovat jména všech zvířat
v zoo či názvy různých druhů nářadí, které máte doma, případně všeho oblečení ve vašem šatníku. Ano, jednou možná tyto výrazy skutečně budete potřebovat, nicméně daleko efektivnější je zaměřit se nejprve na kratší seznam, který obsahuje nejvíce frekventovaná slova. Specifické výrazy, které neznáte, si můžete později kdykoli najít. Vždyť řekněte sami – jak často s někým konverzujete o botách s vysokou podrážkou nebo o fretkách?

area
book
business
case
child
company
country
day
eye
fact
family
government
group
hand
home
job
life
lot
man
money
month
mother
Mr
night
number
part
people
place
point
problem
program
question
right
room
school
state
story
student
study
system
thing
time
water
way
week
woman
word
work
world
year