50 nejčastěji používaných anglických přídavných jmen

V tomto seznamu najdete 50 nejvíce používaných anglických přídavných jmen. Pokud se je zvládnete naučit, položili jste své angličtině dobré základy. Přídavná jména dodávají našemu vyjadřování větší přesnost. Na začátku nicméně není nutné jich zvládnout mnoho – už jen s těmito padesáti si dokážete poradit v celé řadě situací.

Jak ze své znalosti slovní zásoby vytěžit co možná nejvíc

Jestliže jste se dosud nenaučili protiklad určitého přídavného jména, vždy můžete použít slůvko "not": např. když ještě neznáte "confusing", můžete říct "It's not clear". V přesnějším vyjadřování vám mohou být užitečné také různé kombinace, např. "What you want is possible but hard" (pokud ještě neznáte slovo "challenging"). Takže když zvládnete těchto 50 anglických přídavných jmen a použijete pár podobných "triků", které vám zjednoduší život, výrazně tím své komunikační dovednosti vylepšíte.

able
bad
best
better
big
black
certain
clear
different
early
easy
economic
federal
free
full
good
great
hard
high
human
important
international
large
late
little
local
long
low
major
military
national
new
old
only
other
political
possible
public
real
recent
right
small
social
special
strong
sure
true
white
whole
young