50 nejčastěji používaných anglických sloves

Následující seznam obsahuje padesát nejčastěji používaných anglických sloves (v abecedním pořadí). Pro každého studenta či studentku angličtiny je klíčové vědět, jak tato slovesa správně používat – díky tomu pak dokážeme popisovat nejrůznější děje a stavy. Slovesa jsou základní součástí slovní zásoby, především díky své ohebnosti – můžeme jimi popisovat i děje minulé či budoucí, hypotetické situace, pravděpodobnost atd. Dokonce i s tak málo slovesy, jako je následujících padesát, můžeme v kombinaci s dalšími typy slov sdělit v angličtině velmi mnoho.

ask
be
become
begin
call
can
come
could
do
feel
find
get
give
go
have
hear
help
keep
know
leave
let
like
live
look
make
may
mean
might
move
need
play
put
run
say
see
seem
should
show
start
take
talk
tell
think
try
turn
use
want
will
work
would