Enough jako kvantifikátor

Jako kvantifikátor se enough používá před podstatným jménem a naznačuje požadované či nezbytné množství. Lze jej použít v kladných i záporných větách.

Příklady
  • There is enough bread for lunch.
  • She has enough money.
  • There are not enough apples for all of us.
  • I don't have enough sugar to make a cake.

Enough může být také příslovcem míry, v tom případě však nestojí před podstatným jménem.