Minulý infinitiv

Tento typ infinitivu se nejčastěji vyskytuje v kondicionálu 3. typu, ale najdeme jej i jinde. Skládá se z:

to have + minulé příčestí

Stejně jako u přítomného infinitivu se i zde to někdy vynechává (jde tedy o tzv. nultý infinitiv). Dochází k tomu po většině způsobových sloves
a v dalších případech, kde se vyskytuje nultý infinitiv.

Příklady
  • He pretended to have seen the film.
  • Before I turn 40, I want to have written a book.
  • I would like to have been to the Taj Mahal when I was in India.
  • If I had known you were coming I would have baked a cake.
  • Someone must have broken the window and climbed in.
  • That man may have noticed the bank robbers' getaway car.