Kolektivní a individuální determinátory

Kolektivní a individuální determinátory se vztahují ke skupinám osob či věcí a také k jednotlivým členům určité skupiny. Slouží k vyjádření různých pohledů na jednotlivce ve skupině a vyjadřují vnitřní rozdělení či uspořádání této skupiny.

Jak se používají