Vyjadřování množství

Výrazy vyjadřující množství (tzv. kvantifikátory) jsou přídavná jména či adjektivní fráze, které dávají přibližnou či přesnou odpověď na otázky "How much?" a "How many?". Více o nich a jejich používání v praxi se dozvíte v jednotlivých kapitolkách níže.

Anglické kvantifikátory