Linguaskill

Linguaskill je online test angličtiny používaný především vzdělávacími institucemi a společnostmi pro skupinové testování angličtiny. Tento test nahradil BULATS (Business Language Testing Service) po jeho ukončení v prosinci 2019. Linguaskill testuje všechny čtyři jazykové dovednosti (mluvení, psaní, čtení, poslech) jednotlivce nebo skupiny kandidátů. Je rozdělen do modulů, takže jej lze také použít pro otestování jedné jazykové dovednosti.

Struktura zkoušky

K dispozici jsou dvě verze testu – Linguaskill General a Linguaskill Business. Obě verze testu jsou stejně dlouhé. Linguaskill je modulární test a každý ze tří modulů lze považovat za samostatný test, nebo se může kombinovat s ostatními moduly.

Sekce Linguaskill pro poslech a čtení je jediný modul, který trvá 60-85 minut. Jedná se o adaptivní test, což znamená, že otázky se zjednodušují nebo ztěžují v závislosti na tom, jak student reaguje. Standardními typy otázek jsou vyplňování prázdných políček a porozumění čtení a poslechu. Většina otázek má možných vícero správných odpovědí. Hodnocení modulu poslechu/čtení v Linguaskill je k dispozici ihned po dokončení, ačkoli testovací instituce se mohou rozhodnout nezpřístupnit výsledky účastníkům testu, dokud nebude k dispozici hodnocení z ostatních modulů.

Modul Linguaskill pro otestování psaní trvá 45 minut a zahrnuje dvě úlohy: výzva týkající se psaní v rozsahu minimálně 50 slov (obvykle e-mail) a napsání textu s minimálně 180 slovy. Počítač texty automaticky ohodnotí a do 12 hodin udělí skóre.

Modul Linguaskill pro otestování mluvení trvá 15 minut a obsahuje 5 úloh. Tato část je zaznamenána a vyhodnotí se automaticky počítačem. Následně je ověřena zkoušejícími na jiném místě a zveřejní se skóre. Výsledky jsou k dispozici do 48 hodin.

Bodování

Hodnocení všech modulů Linguaskill je na stupnici Cambridge English Scale od 82 do 180 a jejím ekvivalentem škály CEFR. Pokud student využije více než jeden modul, celkové bodování se počítá na stejné stupnici 82-180 (průměr bodů absolvovaných modulů). Instituce poskytující Linguaskill skupinám dostanou souhrnnou zprávu se všemi hodnoceními studentů a jejich umístěním podle škály CEFR. Výsledky testu Linguaskill jsou k dispozici do 48 hodin, což je ve srovnání s časem potřebným pro získání výsledků většiny standardizovaných testů dost rychlé – je to díky automatizovanému opravování testu.

Vlastnická práva

Linguaskill patří pod Cambridge English Language Assessment, který je také organizací, která se zabývá zkouškami Cambridge English a IELTS.