IELTS Academic

Test IELTS Academic je jednou ze dvou verzí IELTS a je rozhodně tou populárnější. Zaměřený je zejména na ty studenty, kteří se hlásí na univerzitu ve Velké Británii, ačkoli mnoho univerzit mimo Velké Británie akceptuje úspěšné absolvování IELTS Academic na prokázání znalosti anglického jazyka. IELTS Academic skóre lze použít i na prokázání znalosti anglického jazyka pro vízové a emigrační účely ve Velké Británii a dalších zemích.

Struktura zkoušky

IELTS Academic trvá celkem 2 hodiny a 45 minut, přičemž se testují čtyři znalosti: čtenípsaníposlech a mluvení. Písemné části testu se liší v IELTS Academic testech, jakož i v IELTS General Training testech, přičemž větší důraz se klade na předměty v akademickém nebo univerzitním prostředí. Ústní část těchto dvou testů je stejná a zabývá se každodenními tématy a situacemi.

Bodování

IELTS Academic se hodnotí na stupnici od 0 do 9 a neexistuje žádné úspěšné nebo neúspěšné skóre. Výsledky IELTS Academic jsou platné 2 roky.